BIH – Korisni kontakti

BIHAĆ
Info centar: NVO Novi Put
ul. Braće Radića 1
e-mail: darmin_hadzic@novi-put.org
Dom zdravlja
ul.Put petog korpusa bb
tel:037/312-427
Radno vrijeme: ponedeljak 07-15h, srijeda 07-15h

BILJELJINA
Info centar: NVO Lara

ul. Beogradska 38
e-mail: merilazic@yahoo.com
Dom zdravlja
ul. Srpske vojske 52
tel:055/224-150
Radno vrijeme: srijeda 12-17h

BRČKO
Info centar: NVO Vermont

ul.Hasana Bećirevića bb
e-mail: vermont@teol.net
Dom Zdravlja
Rejsuleme Džemaludina Čauševića 53
tel:049/217-422
Radno vrijeme: četvrtak 12-16h, Petak 08-12h

BIHAĆ
Info centar: NVO Novi Put
ul. Braće Radića 1
e-mail: darmin_hadzic@novi-put.org
Dom zdravlja
ul.Put petog korpusa bb
tel:037/312-427
Radno vrijeme: ponedeljak 07-15h,srijeda 07-15h

DOBOJ
Info centar: NVO Tolerancijom protiv različitosti
ul.Vidovdanska 43
e-mail: nvotopeer@gmail.com; topeer@teol.net
Dom zdravlja Doboj
ul. Nemanjina 18
tel:053/226-561
Radno vrijeme: ponedeljak 12-15h, srijeda 12-15h

FOČA
Info centar: Demokratski centar NOVE NADE
Njegoševa bb
e-mail: jostojicfobn@yahoo.com
Dom zdravlja
ul. Cara Dušana bb
tel:058/214-811
Radno vrijeme: utorak 13-15h
četvrtak 13-15h

LIVNO
Info centar:NVO Centar za građansku suradnju
Gabrijela Jurkića 8a (Livnoputovi)
e-mail: cgs-li@tel.net.ba
Dom zdravlja
Svetog Ive 2
Tel:034/201-145
Radno vrijeme: srijeda 14-18h

MOSTAR
Info centar: NVO Humanitarna organizacija Altruist
ul.Alekse Šantića 48
e-mail: altruist_mostra@yahoo.com
Medicinski centar:
RMC dr Safet Mujić
ul. Maršala Tita 294
tel:036/335-532
Radno vrijeme: četvrtak 10-14h

PRIJEDOR
Info centar: Društvo urbanih umjetnika „Manifest“
Slavka Rodića br. 20
e-mail: dinodbau@gmail.com
Dom zdravlja
ul. Kralja Aleksandra 18
tel:052/241-070
Radno vrijeme: ponedeljak 10-13h,srijeda 10-13h

SARAJEVO
Info centar: NVO Asocijacija XY
ul.Danijela Ozme 12
tel: 033 220 371
e-mail: bhfpa.xy@bih.net.ba
NVO Asocijacija XY
ul. Danijela Ozme 12
Radno vrijeme:Ginekolog:utorak 15-17h,četvrtak 15-17h
Dermatovenerolog:utorak 09-11h,četvrtak 09-11h
Psiholog:Svaki radni dan 08:30-16:30h

TRAVNIK
Info centar:NVO Otvorena asocijacija mladih
ul. Vezirska 1
e-mail: amelaskrobo@gmail.com; oamtravnik@gmail.com
Dom zdravlja
ul.Vezirska 1
tel:030/518-138
Radno vrijeme: svaki radni dan 12-13h

TUZLA
Info centar:NVO Udruženje Zemlja djece

TTC Telex
ul. Klosterska 15
e-mail: savjetnica .mladitelex@gmail.com
Dom zdravlja
ul. Alabina Harljevića 1
tel: 035/282-161
Radno vrijeme: srijeda 08-14h, četvrtak 08-14h

ZENICA
Info centar:NVO Mladi za mlade PLUS
ul. Trvanička cesta 42
e-mail: bajramovic_lejla@hotmail.com
Dom zdravlja
ul. Fra Ivana Jurkića 2
Radno vrijeme: utorak 11-15h,četvrtak 11-15h

BANJA LUKA
Info centar:NVO Asocijacija XY
ul. Gundulićeva 80
Help line: 051 314 290
e-mail: xy.banjaluka@blic.com
www.xy.com.ba
Dom Zdravlja
ul. Sime Matavulja bb
tel:051/220-230
Radno vrijeme: ponedeljak –četvrtak 12-14h

MRKONJIĆ GRAD
Info centar:NVO Omladinski Centar
ul. Svetog Save 1
e-mail: kapiraj.mrkonjic@yahoo.com
Dom zdravlja
ul. Jovana Raškovića bb
tel:050/211-319
Radno vrijeme: utorak 13-15h

DERVENTA
Info centar:Omladinski centar Derbent
ul. Nikole Tesle bb
e-mail: jefimijaserbic@derbent.rs.ba
jefimijaserbic@hotmail.com
Dom zdravlja
ul. Stevana Nemanje bb
tel:053/333-299
Radno vrijeme: srijeda 13-15h,Petak 13-15h

ORAŠJE
Info centar:NVO Puls
ul. III (treća) ulica bb
e-mail: puls_skupstina_mladih_or@hotmail.com
Dom zdravlja
ul. III (treća) ulica br.4
tel:031/712-706
Radno vrijeme: srijeda 15-19h,četvrtak 13-17h

SREBRENICA
Info centar:NVO Prijatelji Srebrenice
ul. Trg Mihajla Bjelakovića bb
e-mail: dejan@prijateljisrebrenice.org
Dom zdravlja
ul. Svetosavska bb
tel:056/440-434
Radno vrijeme: ponedeljak 15-19h, srijeda 15-19h

GORAŽDE
Info centar:Kulturno udruženje mladih bosansko-podrinjskog kantona-KUM
43. Drinske brigade br. 12
e-mail: goodgirl_adelaxx@hotmail.com
Dom zdravlja
ul. Ferida Dizdarevića bb
tel:038/221-028
Radno vrijeme: ponedeljak 08-10h, Petak 14:30-19h, Subota 08-13h, Nedelja 08:30-13h

LjUBUŠKI
Info centar:NVO Humanitarna organizacija Altruist
ul. Fra Petra Bakule 3
e-mail: katarina.vistica@gmail.com
Dom zdravlja
ul. Fra Petra Bakule 3
tel:039/831-515
Radno vrijeme: utorak 11-14h,četvrtak 11-14h

TREBINJE
Info centar:NVO Omladinski centar Trebinje
Adresa: Nemanjina 13
e-mail: oct.trebinje@gmail.com
Dom zdravlja
Adresa: Dr Levia 2
Tel:059/272-281
Radno vrijeme: utorak 12-14h, četvrtak 12-14h

JABLANICA
Info centar: NVO Omladinski klub “Pod istim suncem”
ul. Trg Oslobođenja bb
e-mail: okpis@bih.net.ba
Dom zdravlja
ul. Sulje Čilića 15
tel:036/752-664
Radno vrijeme: srijeda od 14:30

VISOKO
Info centar: NVO Damar Omladine
ul. dr Džananovića br. 20
e-mail: islamovic@live ; damaromladine@gmail.com
Dom zdravlja
ul. Branilaca 22
tel:032/735-170
Radno vrijeme: utorak 10-15, četvrtak 10-15

ISTOČNO SARAJEVO
Info centar: NVO Omladinski Savjet Istočna Ilidža
ul. Trg Ilidžanske brigade b.b
e-mail: aleksandratolj@hotmail.com
Dom zdravlja
ul. Stefana Nemanje br.56
tel:057/343-665
Radno vrijeme: utorak 13-15,četvrtak 13-15

GRAČANICA
Udruženje ANEA – Mladi Gračanice
ulica Armije BiH br. 1
e-mail: info@anea-mg.com
Dom zdravlja
ulica Mehmeda Ahmedbegovića br. 50
tel:035/369-209
Radno vrijeme: utorak, srijeda i četvrtak od 13-15

GRADIŠKA
Info centar: Udruženje MOST
ulica Spomen park slobode bb
e-mail: office@nvomost.org
Dom zdravlja
ulica Dr Mladena Stojanovića br. 18
tel:051/813-277
Radno vrijeme: ponedeljak 14h-19h,srijeda 14h-19h

VIŠEGRAD
Info centar: NVO Udruženje žena Most
Ul. Cara Lazara bb
e-mail: uz_most@yahoo.com
Dom zdravlja
ul. Ive Andrića 17
tel: 058/620-661
Radno vrijeme: utorak,srijeda 9-14

  • Postavi nam pitanje

  • Više informacija


    Savetujemo vam da se za konkretne savete i pomoć obratite lokalnim savetovalištima:


    Tvoja pitanja ostaju potpuno anonimna! Prilikom postavljanja pitanja se ne ostavljaju lični podaci. Na postavljena pitanja odgovaraju edukatori i psiholozi iz XY Asocijacije iz Sarajeva

    http://www.xy.com.ba