HIV – Top pet predrasuda

MIT :

  1. Zaraženi HIV-om su bolesni od SIDE!
  2. HIV-om su zaraženi samo homoseksuаlci, narkomani i osobe koje često menjaju partnere!
  3. Ljudi s HIV-om izgledaju bolesno!
  4.  Ako odem na testiranje svi će misliti da sam bolestan!
  5. Svi HIV pozitivni će brzo umreti
ISTINA:

  1. Osobe koje žive sa HIV-om mogu veoma dugo nositi ovaj virus u sebi, a da se bolest još nije razvila do SIDA faze.
  2. HIV je virus kao i svaki. Ne bira žrtve i može se zaraziti bilo ko! Ne postoje rizične grupe, postoji rizično ponašanje, a HIV se širi među osobama koje se rizično ponašaju.
  3. Ljudi koji žive sa HIV-om mogu izgledati dobro i zdravo. Do faze SIDE oni nemaju nikakve simptome i ni po čemu ne razlikuju od zdravih ljudi!
  4. Ako odeš na testiranje, svi će znati da si odgovorna osoba koja vodi računa o svom zdravlju!
  5. Sa HIV-om se danas živi i postoje lekovi koji mogu značajno da uspore dalji razvoj infekcije!

« Previous | Next »