Ljubavne veze

Ljubavna veza je partnerski odnos koji zahteva poverenje, međusobno poštovanje i otvorenu komunikaciju. Ljudi u vezi su bliski, a da bi njihov odnos mogao da se razvija, važno je da imaju iste stavove o tome šta jednu vezu čini kvalitetnom.

U velikom broju veza, važna stvar je vernost. Da bi uspostavili međusobno poverenje, mnogim ljudima je važno da se njihov partner ili partnerka obavežu na vernost. To znači da intimne i seksualne odnose imaju samo sa jednom osobom, s osobom s kojom su u vezi. Ukoliko ovaj zahtev ne osećate kao pritisak i kao nešto što vas sputava, vaša veza je stabilna. Stabilne su veze one u kojima ljudi dele ista uverenja, podržavaju svog partnera ili partnerku i trude se da ih ničim ne ugrožavaju.

Da bi vaša veza bila lepša i kvalitetnija, važno je da se jedno prema drugom odnosite sa poštovanjem, da ne budete posesivni i da osobi sa kojom ste date prostor i vreme za druženje s prijateljima, porodicom i za bavljenje drugim stvarima koje vas ne uključuju.

Ljubomora je opasna za svaku vezu. Posebno kada se pretvori u potrebu za kontrolisanjem. Zato je važno da izbegavate ovakve situacije.

U vezama ne sme biti prisiljavanja, ni omalovažavanja druge osobe. Svaki vid kontrole, posesivnosti i manipulacije predstavlja nasilje u vezi, a ne rezultat strasti. Iz takve veze se treba udaljiti jer takav odnos između partnera neće proći sam od sebe.

Važno je postaviti svoje i poštovati granice partnera u vezi. Važno je da budete prijatelji, ljubavnici i partneri, spremni da podele dobre i loše trenutke.

To je ono što se naziva: prava ljubav.
Nju dobiju srećni, a čuvaju pametni ljudi.

«Prev | Next»

LjubavneVeze