Pristanak

NE ZNAČI: NE!!!
Rečcom NE, na našem jeziku označava se NEGACIJA. Ovo poznato gramatičko pravilo, ima posebnu težinu kada se odnosi na seks. Ukoliko ti partnerka ili partner kažu NE, to ni u kom slučaju ne znači DA, ni MOŽDA. Inistirati na seksualnom odnosu znači vršiti pritisak nad drugom osobom, ucenjivati je, zbunjivati i primoravati da radi nešto što ne želi. Seks posle jasno izrečenog NE smatra se krivičnim delom. Zato je vrlo važno da obratiš pažnju na svog partnera ili partnerku. Ako to učiniš njegovi ili njeni pokreti jasno će ti reći ako treba da staneš.

Ukoliko nisi siguran/na, postavi pitanje:
Da li ti je ovo OK?
Da li želiš da nastavim?
Da li hoćeš da prestanem?
Na DA/NE pitanja, mogu se dati samo dva odgovora.

DA ponekad znači MOŽDA, ali NE je uvek NE!
ĆUTANJE nije jednako odobravanju. Šta više: u nekim situacijama, ćutanje vašeg partnera ili partnerke, može da znači da im je neprijatno da vas odbiju.

A kada smo zreli da kažemo DA ili NE?
Prema zakonu u Srbiji to je sa 14 godina. To je zakonska granica za stupanje u seksualni odnos tj. sa 14 godina država smatra da ti možeš da doneseš ovu odluku. Ali kao sve bitne stvari i ovo zavisi od osobe do osobe. Neke osobe mogu osetiti da su spemne da imaju seksualni odnos i pre ovih godina, drugi se mogu osećati nesigurno i neprijatno da kažu NE čak i kada se tako osećaju.
Važno je da ti i tvoj partner/ka uvek budete sigurni kada kažete DA!

« Previous | Next »