SRBIJA – KORISNI KONTAKTI

1. Psihološko savetovalište za mlade NSHC
http://savetovaliste.nshc.org.rs/

2. Savetovalište za mlade Palilula
http://www.dzpalilula.org.rs/?page_id=212

3. Savetovalište za mlade Subotica
http://savetovaliste.domzdravlja.org.rs/

4. Savetovalište za mlade Kragujevac
http://www.izjzkg.rs/centri/centar-za-promociju-zdravlja/savetovaliste-za-mlade

5. Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (Centar za prevenciju side i PPI)
Krunska 57, Beograd
http://www.studpol.rs

Savetovališta za nasilje:

SOS telefonska linija za prijavu nasilja u školama – 0800 200 201
Prijava nasilja u porodici 0800-100-600
Hitni pozivi – 192
http://upravusi.rs/bezbednost-kat/nasilje-u-porodici-bezbednost-i-mladi/prijava-nasilja/

  • Postavi nam pitanje

  • Više informacija


    Savetujemo vam da se za konkretne savete i pomoć obratite lokalnim savetovalištima:


    Tvoja pitanja ostaju potpuno anonimna! Prilikom postavljanja pitanja se ne ostavljaju lični podaci. Na postavljena pitanja odgovaraju edukatori i psiholozi iz XY Asocijacije iz Sarajeva

    http://www.xy.com.ba