Žensko telo

Da bi bolje razumela šta se dešava sa tvojim telom, pogledaj u priloženi crtež.

Na njemu ćeš videti ono što se ne vidi, čak iako ogledalo postaviš u vrlo specifičan položaj.
Zapravo, to je tvoja anatomija.

Za razliku od muškaraca, čije se polne ćelije (spermatozoidi) proizvode tokom najvećeg dela života, devojčice se rađaju sa unapred određenim brojem jajašaca, koja se nalaze u jajnicima. Od puberteta, ova jajašca počinju da sazrevaju. Zrela jajašca se jajovodom, spuštaju u matericu.

Materica se završava grlićem, koji se produžava u vaginu. Ukoliko ne dođe do oplodnje, zrelo jajašce, zajedno s krvlju i drugim telesnim tečnostima, iz materice dospeva u vaginu, odakle se izbacuje u toku menstruacije. Izostanak menstruacije se može dogoditi zbog početka trudnoće, ukoliko je u jajovodu došlo do spajanja jajne ćelije i spermatozoida.  Materica je mišićni organ u kom plod raste, od začeća pa do porođaja.

Kada se rađa, dete izlazi kroz vaginalni otvor, koji kod žena nije isti kao i mokraćni. Mokraćni i vaginalni otvor nalaze se jedan ispod drugog, a zaštićeni su kožnim naborima, koji se nazivaju usmine ili usne. Iznad mokraćnog i vaginalnog otvora, unutar usana, nalazi se i klitoris. Ovaj mali organ, veoma je osetljiv pa se može reći da se na ženskom telu, nalazi zbog uživanja u seksu.

« Previous | Next »