Više informacija

HRVATSKA
KORISNI KONTAKTI

Adresar relevantnih institucija moguće je pretraživati po županijama Republike Hrvatske, te je moguće dobiti informacije za:

 • Skloništa sa savjetovalištima
 • Bolnice
 • Policijske postaje
 • Sudovi
 • Savjetovališta
 • Centri za socijalnu
 • Obiteljski centri i dr.


Adresar organizacija civilnog društva u Hrvatskoj
Naziv organizacije: Autonomna ženska kuća Zagreb
Telefon: 0800 55 44
Web: www.azkz.net

Naziv organizacije: B. a. B. e. (Budi aktivna. Budi emancipiran); B. a. B. e. ‚”Sigurna kuća Vukovar,Telefon: 0800 200 144; 032 414 910, Web: www.babe.hr

Naziv organizacije: Bolja budućnost ‚“Udruga žena Romkinja Hrvatske
Telefon: 01 6110 311, Web: www.uzrh-bb.hr

Naziv organizacije: Centar za mentalno zdravlje i ljudska prava
Telefon: 01 461 53 53

Web: Naziv organizacije: Centar za participaciju žena u društvenom životu, Telefon: 051 315 020
Web: stopnasiljunadzenama.blog.hr

Naziv organizacije: Centar za podršku i razvoj civilnog društva – Delfin, Telefon: 034 411 780
Web: www.delfin-pakrac.com

Naziv organizacije: Centar za žene – Adela
Telefon: 044 888 888
Web: www.centar-adela.org

Naziv organizacije: Centar za žene žrtve rata – Rosa
Telefon: 01 455 1142
Web: www.czzzr.hr

Naziv organizacije: Domine
Telefon: 021 344 688
Web: www.domine.hr

Naziv organizacije: Duga za pomoć ženi i djetetu
Telefon: 023 332 059
Web: www.duga-zadar.hr

Naziv organizacije: GORD „Građanska organizacija razvoja društva“
Telefon: 0800 200 008
Web: www.gord.hr

Naziv organizacije: Krila ljubavi – Udruga za zaštitu zlostavljane i traumatizirane djece i žrtve nasilja grada Velike Gorice
Telefon: 01 622 4913
Web: www.krila-ljubavi.com

Naziv organizacije: Lezbijska grupa Kontra
Telefon: 01 457 3372
Web: www.kontra.hr

Naziv organizacije: LORI – Lezbijska organizacija Rijeka
Telefon: 051 212 186
Web: www.lori.hr

Naziv organizacije: Mobbing – Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobbinga
Telefon: 01 390 7301
Web: www.mobbing.hr

Naziv organizacije: Organizacija za integritet i prosperitet
Telefon: 021 544 866
Web: www.oip.hr

Naziv organizacije: Plavi telefon
Telefon: 01 4833 888
Web: www.plavi-telefon.hr

Naziv organizacije: Psihološki centar TESA
Telefon: 01 482 8888
Web: www.tesa.hr

Naziv organizacije: Sigurna kuća Istra – pomoć ženama, žrtvama obiteljskog nasilja
Telefon: 052 500 148
Web: www.sigurnakucaistra.hr

Naziv organizacije: SOS telefon – Grad Rijeka, udruga za pomoć žrtvama nasilja
Telefon: 051 211 888Web: www.sos-telefon.hr

Naziv organizacije: SOS telefon Istarske županije
Telefon: 080 084 84

Naziv organizacije: SOS telefon Virovitica
Telefon: 033 721 500
Web: www.sosvt.hr

Naziv organizacije: Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja – Iris
Telefon: 043 252 114
Web: www.osmijeh-bj.hr/udruge/iris.ph

Naziv organizacije: U.Z.O.R – Udruga za zaštitu obitelji Rijeka
Telefon: 0800 333 883
Web: http://www.udruga-uzor-rijeka.hr/

Naziv organizacije: Udruga žena -HERA
Telefon: 048 711 077
Web: www.hera-krizevci.hr

Naziv organizacije: Udruga žena Vukovar
Telefon: 032 042 4880
Web: www.udzvu.org

Naziv organizacije: Ženska grupa Brod
Telefon: 035 449 180
Web: www.udruga-brod.hr

Naziv organizacije: Ženska grupa Karlovac – Korak
Telefon: 047 655 925
Web: www.grupakorak.hr

Naziv organizacije: Ženska pomoć sada – SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja
Telefon: 01 4655 222 Web: www.zenskapomocsada.hr

Naziv organizacije: Ženska soba – Centar za seksualna prava
Telefon: 01 611 9444
Web: www.zenskasoba.hr

Naziv organizacije: Ženska udruga – Izvor
Telefon: 0800 200 151
Web: www.zenska-udruga-izvor.hr

 

Ostali relevantni izvor i korisne stranice:

 • Pliva zdravlje

http://www.plivazdravlje.hr 

 • Pravobraniteljica za ravnopravnost

http://www.prs.hr

 • Pravobraniteljica za djecu

http://www.pravobraniteljzadjecu.hr

 • Poliklinika za djecu

http://www.poliklinika-djeca.hr

 • Zagrebačko savjetovalište protiv nasilja djece i mladih “Luka Ritz

http://www.savjetovaliste.hr

 • Psihološki centar TESA

http://www.tesa.hr

 • Plavi telefon

http://www.plavi-telefon.hr/a_udruga.html