Više informacija

BOSNA I HERCEGOVINA
KORISNI KONTAKTI

BANJA LUKA  
Info centar:NVO Asocijacija XY ul. Gundulićeva 80 Help line: 051 314 290 e-mail: xy.banjaluka@blic.com www.xy.com.ba
Dom Zdravlja ul. Sime Matavulja bb tel:051/220-230 Radno vrijeme: ponedeljak –četvrtak 12-14h   
 

DERVENTA  
Info centar:Omladinski centar Derbent ul. Nikole Tesle bb e-mail: jefimijaserbic@derbent.rs.ba,
Dom zdravlja ul. Stevana Nemanje bb tel:053/333-299 Radno vrijeme: srijeda 13-15h, Petak 13-15h   

DOBOJ 
Info centar: NVO Tolerancijom protiv različitosti ul.Vidovdanska 43 e-mail: nvotopeer@gmail.com; topeer@teol.net
Dom zdravlja Doboj ul. Nemanjina 18 tel:053/226-561 Radno vrijeme: ponedeljak 12-15h, srijeda 12-15h   

FOČA  
Info centar: Demokratski centar NOVE NADE Njegoševa bb e-mail: jostojicfobn@yahoo.com
Dom zdravlja ul. Cara Dušana bb tel:058/214-811 Radno vrijeme: utorak 13-15h četvrtak 13-15h   

GORAŽDE
Info centar:Kulturno udruženje mladih bosansko-podrinjskog kantona-KUM 43. Drinske brigade br. 12 e-mail: goodgirl_adelaxx@hotmail.com
Dom zdravlja ul. Ferida Dizdarevića bb tel:038/221-028 Radno vrijeme: ponedeljak 08-10h, Petak 14:30-19h, Subota 08-13h, Nedelja 08:30-13h   

ISTOČNO SARAJEVO  
Info centar: NVO Omladinski Savjet Istočna Ilidža ul. Trg Ilidžanske brigade b.b e-mail: aleksandratolj@hotmail.com
Dom zdravlja ul. Stefana Nemanje br.56 tel:057/343-665 Radno vrijeme: utorak 13-15,četvrtak 13-15  
 

JABLANICA  
Info centar: NVO Omladinski klub “Pod istim suncem” ul. Trg Oslobođenja bb e-mail: okpis@bih.net.ba
Dom zdravlja ul. Sulje Čilića 15 tel:036/752-664 Radno vrijeme: srijeda od 14:30  
 

LjUBUŠKI  
Info centar:NVO Humanitarna organizacija Altruist ul. Fra Petra Bakule 3 e-mail: katarina.vistica@gmail.com
Dom zdravlja ul. Fra Petra Bakule 3 tel:039/831-515 Radno vrijeme: utorak 11-14h,četvrtak 11-14h   

LIVNO  
Info centar:NVO Centar za građansku suradnju Gabrijela Jurkića 8a (Livnoputovi) e-mail: cgs-li@tel.net.ba
Dom zdravlja Svetog Ive 2 Tel:034/201-145 Radno vrijeme: srijeda 14-18h  
 

MOSTAR  
Info centar: NVO Humanitarna organizacija Altruist ul.Alekse Šantića 48 e-mail: altruist_mostra@yahoo.com
Medicinski centar: RMC dr Safet Mujić ul. Maršala Tita 294 tel:036/335-532 Radno vrijeme: četvrtak 10-14h 

MRKONJIĆ GRAD  
Info centar:NVO Omladinski Centar ul. Svetog Save 1 e-mail: kapiraj.mrkonjic@yahoo.com
Dom zdravlja ul.
Jovana Raškovića bb tel:050/211-319 Radno vrijeme: utorak 13-15h   

ORAŠJE  
Info centar:NVO Puls ul. III (treća) ulica bb e-mail: puls_skupstina_mladih_or@hotmail.com
Dom zdravlja ul. III (treća) ulica br.4 tel:031/712-706 Radno vrijeme: srijeda 15-19h,četvrtak 13-17h  
 

PRIJEDOR
Info centar: Društvo urbanih umjetnika „Manifest“ Slavka Rodića br. 20 e-mail: dinodbau@gmail.com
Dom zdravlja ul. Kralja Aleksandra 18 tel:052/241-070 Radno vrijeme: ponedeljak 10-13h,srijeda 10-13h   

SARAJEVO  
Info centar: NVO Asocijacija XY ul.Danijela Ozme 12 tel: 033 220 371 e-mail: bhfpa.xy@bih.net.ba  

NVO Asocijacija XY ul. Danijela Ozme 12
Radno vrijeme: Ginekolog: utorak 15-17h, četvrtak 15-17h
Dermatovenerolog:utorak 09-11h, četvrtak 09-11h
Psiholog: Svaki radni dan 08:30-16:30h   

SREBRENICA  
Info centar:NVO Prijatelji Srebrenice ul. Trg Mihajla Bjelakovića bb e-mail: dejan@prijateljisrebrenice.org
Dom zdravlja ul. Svetosavska bb tel:056/440-434 Radno vrijeme: ponedeljak 15-19h, srijeda 15-19h  
 

TRAVNIK  
Info centar: NVO Otvorena asocijacija mladih ul. Vezirska 1 e-mail: amelaskrobo@gmail.com; oamtravnik@gmail.com Dom zdravlja ul.Vezirska 1 tel:030/518-138 Radno vrijeme: svaki radni dan 12-13h   

TREBINJE  
Info centar:NVO Omladinski centar Trebinje Adresa: Nemanjina 13 e-mail: oct.trebinje@gmail.com
Dom zdravlja Adresa: Dr Levia 2 Tel:059/272-281 Radno vrijeme: utorak 12-14h, četvrtak 12-14h  
 

TUZLA  
Info centar:NVO Udruženje Zemlja djece TTC Telex ul. Klosterska 15 e-mail: savjetnica .mladitelex@gmail.com
Dom zdravlja ul. Alabina Harljevića 1 tel: 035/282-161 Radno vrijeme: srijeda 08-14h, četvrtak 08-14h  
 

VIŠEGRAD  
Info centar: NVO Udruženje žena Most Ul. Cara Lazara bb e-mail: uz_most@yahoo.com
Dom zdravlja ul. Ive Andrića 17 tel: 058/620-661 Radno vrijeme: utorak,srijeda 9-14 

VISOKO  
Info centar: NVO Damar Omladine ul. dr Džananovića br. 20 e-mail: islamovic@live ; damaromladine@gmail.com
Dom zdravlja ul. Branilaca 22 tel:032/735-170 Radno vrijeme: utorak 10-15, četvrtak 10-15  
 

ZENICA  
Info centar:NVO Mladi za mlade PLUS ul. Trvanička cesta 42 e-mail: bajramovic_lejla@hotmail.com
Dom zdravlja ul.
Fra Ivana Jurkića 2 Radno vrijeme: utorak 11-15h,četvrtak 11-15h